Community om diagnoser Medograf

Jag börjar även skriva om utmattningssyndrom hos Medograf!

I höstas blev jag kontaktad av en av grundarna till Medograf, som är ett community där man kan ventilera kring sina eller närståendes diagnoser och få stöd från andra . Då var det en nyutvecklad app och de ville så klart få människor att använda den. Idag finns Medograf även på webben och har i dagsläget ungefär 1200 medlemmar.

Lyfter fram människors kunskap kring sin diagnos

Medograf handlar från grunden om att människor som lever med diagnoser oftast har väldigt mycket kunskap kring dessa och då även kan hjälpa och stötta varandra. Plattformen knyter alltså ihop oss med diagnoser men även till föreningar och vården.

Här finns alla möjliga diagnoser, från allergier, migrän och IBS till olika cancerformer. Du kan få stöd i olika typer av beroendeproblematik eller ätstörningar. Bland annat. Det finns olika grupper och jag har förstås startat en som heter ”Vi som har utmattningssyndrom” 🙂

Förutom detta så kan man även diskutera och recensera olika läkemedel samt att du i appen kan få påminnelser om att ta din medicin.

Att upptäcka att man inte är ensam

När jag blev utmattad så tyckte jag bland det värsta var att känna sig så ensam. Ingen förstod vad man gick igenom och det fanns många symptom som just då fick mig att känna mig…ja, som en outsider. Man skämdes och försökte hålla uppe en fasad, vilket bara gör det sämre. Idag vet jag att jag inte är ensam.

Jag antar att det finns många andra diagnoser som känns likadant, en ensam resa liksom. Därför är det väldigt tacksamt med communitys och forum där man kan få känna att andra förstår precis vad man menar.

Från nästa vecka och 12 veckor framåt kommer jag att skriva om utmattningssyndrom och ämnen som är relaterade till denna diagnos hos Medograf. Är du sugen på att bli medlem så ses vi kanske där? 🙂 Du kan vara anonym och det kostar inget.

Har du idéer och förslag på vad som behöver lyftas kring utmattningssyndrom? 🙂

Medograf app