Länkar

och inspiration

Testa om du har utmattningssyndrom

…eller om du ligger i riskzonen. KEDS-testet (Karolinska Exhaustion Disorder Scale) har tagits fram av en forskargrupp på Karolinska Institutet och används av sjukvården för att ställa diagnosen.

De kan inte knäcka dig

SYMPTOM & BEHANDLING VID UTMATTNING

Så här skriver Vårdguiden 1177 om hur utmattningssyndrom yttrar sig och vilka rekommendationer samt behandlingar som finns.

Each morning, we are born again. What we do today, is what matters most.

Buddha