Vi tror att det är något eftersträvansvärt att sträva till den dagen vi kraschlandar och inser att vi jagat vår egen svans i cirklar.

”Det hjälper inte att jaga”

Lämna ett svar