Ändra tankemönster

Sanna Ehdin: Vi kan bygga om hjärnan och ändra våra tankemönster

Jag är övertygad om att man kan förändra mycket med hjälp av mental träning och att ifrågasätta sina tankemönster. Jag har egen erfarenhet av det, till exempel vilka kraftfulla effekter som visualisering och övertygelse om att man kommer klara något har.

Nu har min hjärna varit för trött och ofokuserad under många år, vilket såklart drar ned mental styrka och välmående.

Men jag är fortfarande fascinerad av tankens kraft och kapaciteten att ändra gamla mönster som inte är bra för en. Det är också så oerhört viktigt att vara noga med vilken input man matar hjärnan med.

Dr Sanna Ehdin skriver mycket intressant om just det mentala välmåendet och att få en inre frid. Artikeln nedan är riktigt intressant!

Fram till i slutet av 1960-talet trodde man att hjärnans kapacitet och storlek minskade linjärt med ökande ålder, och att döda celler inte kunde ersättas. Den stora positiva nyheten är att vår hjärna är ständigt föränderlig; plastisk, det vill säga formbar. Den moderna vetenskapen har bekräftat det som varit känt i årtusenden; att vi bygger om hjärnan med tankarnas hjälp.


Läs mer: Epoch Times | Dr. Sanna Ehdin: Vi kan bygga om hjärnan och ändra våra tankemönster