Forskning om utmattning

Ny studie för att öka kunskap om utmattning

Karolinska Institutet genomför just nu en studie för att öka kunskap om symptom på utmattning och hur man kan behandla utmattade på bästa sätt. Otroligt välbehövligt då detta varit en ”riktig” diagnos i 16 år men kunskap och förståelse fortfarande är katastrofalt dålig!

Om du är intresserad av att delta så finns en länk här längre ned 😉

”Även om utmattningssyndrom idag är nästan lika vanligt som depression och är förknippat med omfattande lidande, nedsatt funktionsförmåga och långa sjukskrivningsperioder, vet vi fortfarande relativt lite om sjukdomstillståndet. Det saknas därför kunskap om hur vi ska diagnosticera, mäta och behandla utmattningssyndrom.”