Intervju med stresscoach

Förstå din stress – intervju om hållbart välmående

Idag möter vi en certifierad coach, stress- och avspänningspedagog samt även skogsbadsguide – Susanna Bävertoft som driver företaget True By You. I mötet med klienter ligger fokus på på välmående, återhämtning, självmedkänsla och vikten av att leva i enlighet med sina värderingar. 

Susanna har sedan tidigare erfarenhet av att drabbas av utmattningssyndrom.

Vilka var de viktigaste lärdomarna för dig under din egen återhämtning från utmattning?

”- Min viktigaste lärdom är nog att jag har mycket större möjlighet att påverka mitt liv än jag tidigare trott. Att kunna påverka mitt mående och att jag faktiskt har den förmågan, insikten att det inte bara är saker som ligger utanför oss.”

”- Utöver det är det att jag måste bry mig om signalerna som min kropp skickar till mig, jag behöver lyssna på dem för de har något viktigt att berätta. Även fast det kan vara läskigt att lyssna – då det kan betyda att jag behöver agera annorlunda i livet – så är det värt det.”

”- Att våga vila i att inte veta. När jag vågade släppa taget över att inte ha kontroll över hur det skulle gå kunde jag hitta trygghet ändå. Jag försökte ta tillbaka allt till nuet istället för att oroa mig. För i stunden var det ju inte så illa. Tankarna kunde spinna iväg kring att jag inte skulle kunna jobba, ta hand om min familj, försörja mig – även funderingen kring vem jag var nu när jag inte kunde göra allt jag kunde innan –  men när jag valde att släppa dem, hittade jag lite lugn för en liten stund. Och när jag gjorde så ofta så kunde lugnet och tryggheten ta över känslan av oro och otillräcklighet.”

Vad anser du vara de största missuppfattningarna kring utmattningssyndrom?

”- En missuppfattning är att det bara är arbetet som gör oss utmattade, men så är det ju inte. Vi är en helhet, oavsett om vi jobbar eller har fritid och allt hänger ihop. ”

”- Det andra är kanske inte en missuppfattning, snarare ett fel i systemet. Det att vi har ett system som gör att sjukskrivna för stress tvingas ut i arbete för snabbt. Detta görs genom att inte godkänna förlängd sjukskrivning eller genom krav på att gå upp i tid för snabbt. Många personer som har blivit sjukskrivna är det eftersom de har pressat sig för hårt under en lång tid. Att då forcera dessa människor in i samma system, utan verktyg att hantera sitt prestationsdriv är felgalet.”

Vad kan man göra om man blivit sjuk i utmattning och vården inte har den kunskap som krävs?

Många som inte bor i storstäder där utbudet av exempelvis stressmottagningar finns har svårt att få rätt hjälp.

”- För det första så behöver vi våga be om hjälp. Min läkare ville inte remittera mig till en stressmottagning så jag skrev en egenremiss och det var en stor räddning för mig.”

”- Jag tänker också att det är bra att utnyttja möjligheten till att ta hjälp digitalt. Det finns många privata aktörer runt om i landet som arbetar digitalt. Tag hjälp för att göra resan enklare och för att du slipper hitta vägen själv.”

”- På det sättet som går, lär dig att förstå din egen stress. Vad triggas i din kropp och sinne? Lär känna dig själv bättre, så du förstår hur du fungerar och vad du behöver för att må bra. Ofta har vi skjutit på gränserna för länge och till slut tappat bort vad vi mår bra av, eftersom vi har prioriterat andra eller annat arbete.”

“Man kan inte prestera sig ur en utmattning”

”- Sen är det ju såklart beroende på i vilken fas man är i sin utmattning och vad som har drivit en dit. Om man har en tendens att hela tiden överprestera finns det risk att man är villig att göra ”allt” för att så snabbt som möjligt komma tillbaka. Men man kan inte prestera sig ur en utmattning. Din kropp behöver tid för att läka.”

“- Men rent generellt skulle jag vilja inspirera till att hitta en form av återhämtning som passar en själv  –  som kan bli av utan för stort motstånd. Börja i liten skala för att sedan bygga på. För någon är det kanske långsamma promenader i naturen. För någon annan kan det vara mediyoga, sitta i stillhet eller göra fysiska avslappnings- eller rörelseövningar.”

Vad kan arbetsgivare förbättra i sitt ledarskap för att minska risken för stressade medarbetare?

”- Självklart se till att resurserna matchar kraven – att det inte ständigt är underbemanning eller ”krisläge”. Men ska vi se det proaktiva arbetet så bör arbetsgivaren bygga ett klimat med psykologisk trygghet där medarbetarna vågar visa sig sårbara utan repressalier – då kan vi våga be om hjälp och stöd i tid.”

Vad vill du säga till de som känner att de lever ett ohållbart liv, men inte vet vad de ska göra eller var de ska börja?

”- Våga lyssna till signalerna från din kropp. De har något viktigt att säga. När vi är stressade kan hjärnan inte se alternativen, så vi kör på istället för att stanna upp. Ha tillit till att det finns en annan väg, en annan lösning – även fast du inte ser hela vägen fram ännu. Vi har ett liv och vi kan inte kasta bort det. Du har något värdefullt att bidra med.”

”- På ett tåg finns nödbromsen där av en anledning. Att användas när behovet finns. Du är lika värdefull även fast du behöver dra i handbromsen. Det är en styrka att våga göra det för att ge sig själv möjlighet att styra om. Ju snabbare du vågar stanna upp desto bättre, men det är aldrig för sent.”

Intervju med stresscoach