David Waskuri om utmattning

Förebygg utmattning – intervju med David Waskuri

Idag pratar vi utmattningssyndrom med en expert – David Waskuri är legitimerad psykolog, specialist inom psykologisk behandling och psykoterapi, legitimerad psykoterapeut plus socionom. Han har alldeles nyligen släppt sin bok ”Nära gränsen : så använder du psykologens verktyg för att inte bli utmattad”.

Alla författarbilder är tagna av Brand New Content

Boken är skriven utifrån Davids erfarenheter från sina möten med klienter. Det här är en självhjälpsbok för dig som misstänker att du är på väg att bli utmattad, eller för dig som blivit utmattad och håller på att läka. Du får konkreta insikter och verktyg för att förebygga insjuknande helt enkelt. En bok som är pedagogisk och enkel att ta till sig. Du får hjälp att göra en psykologisk förändring utan att behöva gå till en psykolog.

Hur gick det till när du beslutade dig för att skriva en bok om utmattning och stress?

-Eftersom jag stöter på problemet så ofta i mitt arbete och jag vet att det är ett stort samhällsproblem tänkte jag det skulle vara bra om man kunde sprida kunskapen om hur man kan förebygga och behandla utmattning så att fler människor kan ta del av det.

Hur vet man att man är nära gränsen?

-Om man har haft stress en längre tid och upplever olika symtom såsom trötthet, minnesproblem, koncentrationsproblem, kravkänslighet, sömnproblem eller att man är lättirriterad så kan det vara så att man är nära gränsen.

Vad skulle du säga till någon som du ser är nära väggen men inte vill inse det själv?

-Jag skulle säga att jag känner mig orolig för personen och jag skulle rekommendera personen att försöka göra förändringar i sitt liv. Jag skulle beskriva tydligt varför jag är orolig och vad jag ser för varningssignaler.

Hur kan arbetsgivare identifiera att någon är i farozonen innan väggen är ett faktum?

-Dels kan arbetsgivaren hålla utkik efter symtomen som jag nämnde ovan. Arbetsgivaren bör även vara lyhörd för vad medarbetaren säger. Om personen uttrycker att hen behöver hjälp, inte hinner eller inte mår bra så behöver arbetsgivaren ta det på allvar.

Vilka är de allra vanligaste stressfaktorerna enligt din erfarenhet?

-I arbetet är det ofta hög belastning, bristfälligt ledarskap och olika typer av konflikter. Privat kan det handla om relationsproblem, att hinna med livspusslet eller problem med barnen exempelvis. Det finns såklart många fler faktorer men dessa är återkommande.

Det finns fortfarande en föreställning om att det är ”svaga” och stresskänsliga människor som blir utmattade. Vad är din kommentar till det?

-Jag skulle säga att de allra flesta kan hamna i utmattning och att det absolut inte betyder att man är svag och stresskänslig. Snarare kan det vara ett tecken på att personen har pressat sig för hårt av olika anledningar.

”De allra flesta kan hamna i utmattning”

Har man nytta av att läsa din bok även när man blivit utmattad?

-Ja, eftersom man förr eller senare kommer att komma tillbaka till sitt vanliga liv och då handlar det om att förebygga så att man inte blir utmattad igen. Verktygen i boken kan troligtvis även hjälpa utmattade personer att rehabiliteras fortare.

Vilka aspekter av utmattning och stress önskar du att det finns mer kunskap om i vården och rent allmänt?

-I dagsläget kan du få olika vård beroende på vilken vårdcentral eller sjukhus du besöker. Ibland kan du bli bemött med lyhördhet och god kunskap om utmattning och andra gånger kan du träffa vårdpersonal som har en helt annan syn. Jag önskar att hela vården hade samma höga nivå av kunskap om utmattning.

”Jag önskar att människor förstod vikten av återhämtning.”

-Mer allmänt önskar jag att människor förstod vikten av återhämtning. I samhället är det ju så mycket fokus på prestation, att lyckas, framgång, men man pratar inte så mycket om återhämtning och vila. Vi behöver ändra på det!

Nära gränsen : så använder du psykologens verktyg för att inte bli utmattad | David Waskuri

Just nu kan du även VINNA boken!!