Hjärnans Dag lyfte stress och utmattningssyndrom

I veckan anordnade Hjärnfonden den årliga Hjärnans dag. Ett av fondens fokusområden är stressrelaterad psykisk ohälsa. Man lyfter både människors berättelser och den senaste forskningen på området. Utmattning är en allvarlig och konkret sjukdom Det är otroligt viktigt att alla får mer  kunskap om det här. Inte bara för att det är ett gigantiskt folkhälsoproblem […]

I morgon är det internationella kvinnodagen

Jag är, vilket kanske märks, väldigt engagerad i frågor kring hur kvinnor bemöts, behandlas och kvinnors villkor. Jag är helt enkelt feminist, vilket för mig är en självklarhet. Kvinnor dominerar statistiken för utmattningssyndrom Med tanke på hur just kvinnor dominerar statistiken när det gäller utmattning och stressrelaterad ohälsa, så finns det ju underlag för rejäl […]

Idag är det internationella mansdagen

Är inte helt insatt i hur män tar tillvara denna dag. Om det görs något alls? Det borde finnas massor av viktiga frågor. En vanlig dödsorsak hos män är självmord – bara ett exempel. Eller är det bara intressant att lyfta mäns villkor och upplevelser när man vill byta ämne i en diskussion om kvinnors […]